اکتبر 16, 2017
پرنده زنبورخوار

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش سوم

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش سوم  پرندگان پرندگان از زمان های دور ، شکارچی و آفت زنبورعسل بوده اند . ارسطو چرخ ریسک […]
اکتبر 15, 2017
eee

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش دوم

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش دوم مورچه ها مورچه ها رژیم غذایی همه چیز خواری دارند و از دانه گیاهان ، حشرات دیگر […]
اکتبر 14, 2017
فروش عسل

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل کلنی زنبور عسل مورد حمله تعداد زیادی از حشرات ، کنه ها ، پستانداران ، پرندگان ، باکتری ها […]
اکتبر 12, 2017
عسل جوان

روش های تامین گرده و پروتئین بخش دوم

روش های تامین گرده و پروتئین بخش دوم در تغذیه پروتئینی کلنی های زنبور عسل و کلنی های پرورش ملکه از دو نوع فرمول مکمل گرده […]