آگوست 21, 2017
خواص فیزیکی عسل

خواص فیزیکی عسل بخش اول

خواص فیزیکی عسل بخش اول قند ها به طور متوسط 98 % مواد جامد عسل را تشکیل می دهند ، بنابراین خواص فیزیکی عسل بستگی به […]
آگوست 20, 2017
عسل

خواص ویژه عسل بخش دوم

خواص ویژه عسل بخش دوم رنگ اطلاعات نسبتا کمی در مورد ترکیبات مسئول رنگ عسل وجود دارد . رنگ عسل نیز مانند سایر ویژگی های آن […]
آگوست 19, 2017
خواص درمانی

خواص ویژه عسل بخش اول

خواص ویژه عسل بخش اول رایحه و طعم زنبورداران و مصرف کنندگان عسل رایحه و طعم آن را مهمترین ویژگی عسل می دانند ولی اطلاع چندانی […]
آگوست 16, 2017
ترکیبات عسل

ترکیبات عسل بخش سوم

ترکیبات عسل بخش سوم پروتئین ها علاوه بر  پروتئین های آنزیمی مقدار اندکی پروتئین در عسل وجود دارد ، که مانند  سایر ترکیبات در انواع عسل […]