دسامبر 14, 2017
عسل رادیواکتیو

عسل رادیواکتیو

عسل رادیواکتیو در برخی از انواع عسل ،مقدار خیلی ناچیزی رادیوم وجود دارد و این عمل با پوشاندن شیشه های عسل با فیلم های حساس عکاسی […]
دسامبر 13, 2017
عسل مصنوعی

عسل مصنوعی

عسل مصنوعی به مواد و ترکیباتی شبیه عسل اطلاق می شود که بدون دخالت زنبور ساخته می شود و معمولا از قند نیشکر و میوه های […]
دسامبر 12, 2017
انواع عسل

انواع عسل

انواع عسل عسل را به روش های مختلف تقسیم بندی و نام گذاری کرده اند . سه نوع عسل که استثنایی هستند تعریف می شوند . […]
دسامبر 11, 2017
نامگذاری عسل

نامگذاری عسل

نامگذاری عسل تساندر می گوید : طبیعت در عسل گران بهاترین هدیه ها را برای ما گردآوری نموده است . این سرمایه بزرگ برای وجود انسان […]