ترکیبات عسل
ترکیبات عسل بخش دوم
مرداد ۲۵, ۱۳۹۶
خواص درمانی
خواص ویژه عسل بخش اول
مرداد ۲۵, ۱۳۹۶

ترکیبات عسل بخش سوم

ترکیبات عسل

ترکیبات عسل بخش سوم

پروتئین ها

علاوه بر  پروتئین های آنزیمی مقدار اندکی پروتئین در عسل وجود دارد ، که مانند  سایر ترکیبات در انواع عسل متفاوت است .

وجود ماده پروتئینی قابل رسوب ، اساس آزمایش ها اولیه برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی بوده است .

پاینی و همکاران حدود نیمی از ماده کلوئیدی عسل را پروتئین دانستند .

هلیوی دو نوع پروتئین با وزن مولکولی ۷۳/۰۰۰ و ۱۴۶/۰۰۰را در عسل گزارش کرد ، سپس وایت و کاشنیر ۴تا ۷ جزء مختلف ماده پروتئینی را یافتند که ۴ مورد آن از زنبور بود .بریگز و دیمایر ۵ پروتئین را در عسل گزارش کردند .

پیچیدگی پروتئین های بعد ها با روش های جدیدی تفکیک شد و مشخص گردید .

ترکیبات عسل بخش سوم

اسیدهای آمینه

بخش عمده نیتروژن غیر پروتئینی در اسید های آمینه وجود دارد .

این مواد با روش های حساس ویژه ای بررسی شده اند .

وایت نتایج تحقیقات پنج محقق را در مورد ۱۸ اسید آمینه خلاصه کرده است .

پیترو اطلاعات سه طرح مطالعاتی دیگر را جمع آوری کرده است . داویز از نسبت های تعدادی اسید های آمینه برای شناسایی منطقه تولید عسل استفاده کرده است ، در این تحقیق ۹۸ نمونه عسل از ۱۱ کشور مورد بررسی قرار گرفته است .

ترکیبات عسل

ویتامین ها

عسل دارای حداقل ۶ نوع ویتامین است که مقدار آنها کم و متفاوت است .یک ماده جالب توجه عسل اسید اسکوربیک است که وایت آن را مورد مطالعه قرار داده است .گریبیل با یک روش شیمیایی و با ارزیابی زیستی عسل نشان داد که تقریبا ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم اسید اسکوربیک در هر ۱۰۰ گرم عسل وجود دارد .رحمانیان و همکارانش گزارش کردند که عسل دماوند ایران در هر ۱۰۰ گرم حاوی ۱۸ تا ۲۴۰ میلی گرم اسید اسکوربیک است و مصرف عسل را به عنوان منبع ویتامین سی و جبران کمبود آن توصیه کردند .

پایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *