تولید ملکه
زمان و شرایط مناسب برای تولید ملکه
مهر ۱۱, ۱۳۹۶
جمعیت زنبورعسل نر
جمعیت زنبور های نر
مهر ۱۱, ۱۳۹۶

جمعیت کافی کلنی های زنبور های عسل

جمعیت کلنی

جمعیت کافی کلنی های زنبور های عسل

مدیریت کلنی های زنبورعسل در یک زنبورستان تولید ملکه ، باید به گونه ای باشد که در زمان

های متفاوت فصل پرورش ملکه ،کلنی ها از جمعیت مناسب زنبورهای کارگر و نر برخوردار

باشند تا بتوانند وظایف مربوط بهکلنی های مادری ، پدری ، پرستار ، شروع کننده ، خاتمه

دهنده ، انکوباتور و جفت گیری را به خوبی انجام دهند.

جمعیت زنبورهای کارگر

همان طور که قبلا توضیح داده شد لاروهایی که باید تبدیل به ملکه شوند طی شش روز دوره لاروی با ژل رویال تغذیه می شوند که سه رو اول با ژل رویال جوان و سه روز دوم با ژل رویال پیر تغذیه می شوند .تفاوت آنها با لاروهایی که تبدیل به زنبور کارگر می شوند این است که لاروهای کارگر پس از اینکه در سه روز اول با ژل کارگری تغذیه شدند در سه روز دوم با ژل کارگری تغییر یافته و شهد و گرده تغذیه می شوند .

جمعیت کلنی

جمعیت کافی کلنی های زنبور های عسل

بنابراین با توجه به مطالب مذکور در کلنی هایی که برای پرورش ملکه آماده می شوند باید جمعیت زنبورهای کارگر قبل از شروع عملیات پیوند زنی به حد مطلوب برسد . جمعیت زنبور های کارگر جوان در این مرحله بسیار حساس و تعیین کننده است ، زیرا در مراحل اولیه تولید ملکه ، زنبور های کارگر جوان که سن آنها بین شش تا دوازده روز است وظیفه تولید ژل رویال و تغذیه لارو ملکه ها عهده دارند .

قرار گرفتن کلنی های پرورش ملکه در شرایط مطلوب طبیعی با پوشش گیاهی مناسب باعث می شود تا قبل از رسیدن زمان عملیات پرورش ملکه ، با انتقال گرده و شهد کافی به داخل کلنی ، تخم ریزی ملکه افزایش یابد و در زمان مذکور با برخورداری جمعیت مطلوب کارگران جوان و در نتیجه تولید ژل رویال و تغذیه کافی لاروهای ملکه ، در تولید ملکه های مطلوب ، درشت و سالم موفق باشند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *