زهر زنبور عسل
دستگاه نیش و خصوصیات فیزیکی زهر
آبان ۷, ۱۳۹۶
لوازم مورد نیاز برای زنبور درمانی
آبان ۷, ۱۳۹۶

جمع آوری زهر زنبور بخش دوم

عسل جوان

جمع آوری زهر زنبور بخش دوم

اولین روش جمع آوری زنبور در مقیاس زیاد مارکوویک ومولنار از چک اسلواکی در سال ۱۹۵۴ اجرا شد .

آنها از شوک الکتریکی برای نیش زدن زنبورها استفاده می کردند .

قاب جمع آوری شامل یک رشته سیم و یک غشاء لاستیکی در زیر آن بود .

زنبورها توسط شوک الکتریکی تحریک می شدند و بداخل غشاء نیش می زدند .

تیغه نیش ها در موقع تلاش زنبورها برای خروج نیش شان در غشاء باقی می ماند زنبورها بعد از دست دادن نیش هایشان از بین می رفتند .

این فرایند نیاز به برداشتن نیش ها از صفحه لاستیکی نیز داشت .

به علت از بین رفتن زنبورها این روش جمع آوری اقتصادی نبود .

در حال حاضر تکنولوژی جمع آوری زهر زنبور همچنان بر اساس روش ایجاد شوک الکتریکی است که بطوری گسترده در کشورهای اروپایی و شمال امریکا بکار می رود .

با این تفاوت که در این روش زنبورها بر روی یک صفحه ی شیشه ای بجای غشای لاستیکی نیش می زنند علاوه بر اینکه نیش شان را نیز از دست نمی دهند .

جمع آوری زهر زنبور بخش دوم

عسل جوان

قاب های جمع آوری کننده زهر زنبور در جلوی کندو و در مجاورت دریچه ورودی روی زمین قرار می گیرند .

پالس های الکتریکی از یک تبدیل کننده و مقسم به سیم ها منتقل می شوند .

زنبورهایی که قصد ورود به کندو را دارند با سیم ها تماس پیدا کرده و شوک الکتریکی دریافت می کنند و سپس بر روی صفحه شیشه ای نیش می زنند .

مواد معطر تبخیر شده از زهر باعث اعلام خطر و تحریک دیگر زنبورها به نیش زدن می شود .

بر اساس تعداد کلنی موجود در زنبورستان جمع آوری زهر از ۱۰ تا ۴۰ کلنی در آن واحد امکان پذیر است .

مدت جمع آوری زهر از ۱۰ تا ۳۰ دقیقه طول می کشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *