عسل ترنجبین، عسل کمیابی در نواحی خشک و کویری کشور است که در تابستان توسط تولیدکنندگان برداشت می شود

در واقع از شهد گیاه خارشتر به دست می آید.  درصد ساکارز آن بسیار پایین است (۱/۰ ٪)

که به همین دلیل برای افرادی که از ناراحتی های قندی زجر می برند قابل استفاده می باشد. خواص این عسل:

✅ انرژی زا
 
✅ مفید برای اختلالات کلیه
 
✅ مفید برای مشکلات کیسه صفرا
 
✅موثر در رفع درد معده و درد روده
 
✅ برطرف کننده ناراحتی قلبی و غروق