عقاید نادرست در مورد طبیعی بودن عسل

  عقاید نادرست در مورد طبیعی بودن عسل

  مغز زنبور عسل

  عقاید نادرست در مورد طبیعی بودن عسل

  در مورد طبیعی یا مصنوعی بودن عسل و طرز تشخیص آنها از یکدیگر عده ای عقیده دارند

  عسل وقتی که متبلور ، کدر و ته نشین گردد تقلبی است و عسل سالم طبیعی همیشه صاف و شفاف باقی می ماند

  و وقتی که عسل خریداری شده پس از مدتی کدر و ته نشین شد ، ناراحت شده و به فروشنده اعتراض می کنند .

  این هم از عقاید و نظریه های غلطی است که در کشور ما رایج است .

  مصرف کننده ایرانی و به ویژه تهرانی ها عسل خوب ، خالص و طبیعی را عسلی می دانند

  که رنگش کهربایی تیره یا همانند عقیق باشد ، سفت بوده و اصطلاحا کش بیایید ،

  اگر 24 ساعت در یخچال گذاشته شود نزند ، اگر قاشقی از آن برداشته شود قطراتی که سرازیر می شود

  به صورت باریکه ای ممتد باشد و قطع نشود .

  عقاید نادرست در مورد طبیعی بودن عسل

  عده ای هم تکنیک های خاصی را برای شناسایی توصیه می کنند

  که پایه و اساس  آن معلوم نیست مانند کبریت گرفتن کنار عسل ، ریختن چند قطره روی روزنامه و … هیچ کدام از عقاید ،

  نظریات و تصورات ارتباطی با عسل از نظر عسل شناسان و علم تغذیه به طور کلی مردود است .

  لازم به ذکر است که تشخیص عسل طبیعی و مصنوعی به کمک انگشت ، قاشق و یا مزه و …

  غیرممکن بوده و فقط به عهده آزمایشگاه می باشد .

  ملاک انتخاب عسل خوب چیست ؟

  عسل طبیعی

  آقای دکتر اسفندیار رشیدزاده عسل شناس و زنبوردار نمونه کشورمان در این باره می نویسد :

  برای مصرف کننده یک راه بیشتر برای تشخیص عسل وجود ندارد :

  آن هم استفاده از ابزارهایی است که خداوند در اختیارش گذاشته است با چشمانش شکل ظاهری عسل را ارزیابی می کند ،

  با بینی اش آن را بو می کند ، با زبانش آن را مزه مزه می نماید اگر مجموعه باب طبعش بود ،

  اگر عسل به خصوص عطر و طعم گل ها را داشت این عسل ، عسل واقعی ( طبیعی ) است

  و ارزش آن را دارد که بهای آن را در حد معقول بپردازد .