فروردین ۱۶, ۱۳۹۷
عسل و خون

عسل و خون

عسل و خون حضرت محمد فرمودند : « عسل هزار و یک خاصیت دارد و هزار و یک درد را شفا می دهد . » عسل […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
عسل و دیابت

عسل و دیابت

عسل و دیابت رسول اکرم فرموده است : « هرگز از نوشیدن عسل امتناع نورزید .» دکتر فرانک قهرمان پور پژوهشگر ایرانی در مورد عسل و […]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۶
عسل و کلیه

عسل و کلیه

عسل و کلیه حضرت محمد فرمودند : « هر کس می خواهد شفا پیدا کند باید صبح ناشتا عسل را با آب باران مخلوط کرده و […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۶

عسل و کبد

عسل و کبد عسل برای درمان بیماری های کبد نیز مفید بوده و اثر آن به علت ترکیبات شیمیایی و بیولوژی آن است . ثابت شده […]