دی ۱۶, ۱۳۹۶
حرارت دادن عسل

حرارت دادن و بسته بندی نهایی

حرارت دادن و بسته بندی نهایی بعد از تصفیه ، عسل را حرارت داده و بسته بندی می نمایند . برای این کار از دیگ دوجداره […]
دی ۱۴, ۱۳۹۶
جلوگیری از تخمیر عسل

مخمر های عسل

مخمر های عسل مخمرهای موجود در عسل از نوع اسموفیلیک هستند و قادرند در محیط عسل رشد نمایند . اغلب مخمر های عسل متعلق به گونه […]
دی ۱۲, ۱۳۹۶
رطوبت عسل

کنترل رطوبت عسل

کنترل رطوبت عسل کنترل رطوبت یا آب در عسل یکی از عوامل اصلی در حفظ کیفیت عسل می باشد . در اتاقی که ۳۸ درجه سانتی […]
دی ۱۱, ۱۳۹۶
انواع اکستراکتورها

ظرفیت و انواع اکستراکتور

ظرفیت و انواع اکستراکتور ظرفیت اکستراکتورها از دو قاب شروع و به ۷۲ قاب می رسد . برای زنبورداران مبتدی که تعداد ۱۵ تا ۲۰ کلنی […]