آبان ۱۴, ۱۳۹۶
زنبورستان

موارد استفاده از زنبور درمانی

موارد استفاده از زنبور درمانی مالاریا هریستا در سال ۱۹۷۹ گزارش نمود در طول سال های ۴۵-۱۹۴۰ کارگرهایی که برای کار در جنگل نزدیک رودخانه دانوب […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۶
عسل جوان

طب سوزنی با نیش زنبور

طب سوزنی با نیش زنبور درمان به شیوه طب سوزنی چینی های باستان بر اساس قرن ها تجربیات و مشاهدات گردآوری شده آنهاست . این نوع […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
زهر زنبور عسل

درمان با نیش زنبور

درمان با نیش زنبور استفاده از زهر زنبور نسبت به زمان گذشته تغییرات اساسی پیدا نموده است . در گروه درمان های سنتی نیش درمانی دارای […]
آبان ۹, ۱۳۹۶
زنبوردرمانی

زهر زنبور به عنوان دارو

زهر زنبور به عنوان دارو بیشتر مردم زنبورها را با احساس درد ناخوشایند نیش آنها ارتباط می دهند . آنها همچنین زنبورها را با عسل ، […]