مرداد ۲۳, ۱۳۹۶
ترکیبات عسل

ترکیبات عسل بخش دوم

ترکیبات عسل بخش دوم اسید ها اسید های عسل به دلیل شیرینی زیاد آن به خوبی در دهان احساس نمی شوند . با این حال اسید […]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶
ترکیبات عسل

ترکیبات عسل بخش اول

ترکیبات عسل بخش اول ترکیبات عسل ها به نوع گل هایی که از آنها شهد جمع آوری می شود بستگی دارد و ترکیبات متوسط یک عسل […]
مرداد ۱۸, ۱۳۹۶
انواع عسل

انواع عسل

انواع عسل آیا عسل فقط محلول قندی تغلیظ شده فوق اشباع است ؟ در جواب سوال فوق باید گفت خیر . زیرا عسل علاوه بر گلوکز […]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۶
عسل

تبدیل شهد به عسل

تبدیل شهد به عسل منشاء شهد و عسلک شیره نباتی گیاهان بوده که دارای انواع قندها  و سایر ترکیبات شیمیایی می باشد . مقادیر زیر نسبت […]