اسفند ۱۶, ۱۳۹۶

عسل و کبد

عسل و کبد عسل برای درمان بیماری های کبد نیز مفید بوده و اثر آن به علت ترکیبات شیمیایی و بیولوژی آن است . ثابت شده […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

عسل در درمان ضعف اعصاب

عسل در درمان ضعف اعصاب حضرت محمد فرمودند : « که خوردن عسل ، استعمال بوی خوش ، سوارکاری و نگاه کردن به سبزه نشاط آور […]
اسفند ۹, ۱۳۹۶
عسل و درمان بیماری های روده

عسل و درمان بیماری های روده

عسل و درمان بیماری های روده پیامبر اکرم فرمودند : « کسی که در هر ماه یکبار عسل بخورد ، به قصد شفایی که خداوند در […]
اسفند ۸, ۱۳۹۶
عسل و دستگاه گوارش

عسل و دستگاه گوارش

عسل و دستگاه گوارش رسول اکرم می فرماید : « اگر چیزی شفا هست در خوردن عسل است .» عسل بی چون و چرا در به […]