دی ۲۴, ۱۳۹۶
تولید عسل شان

تولید عسل های شان در ایران

تولید عسل های شان در ایران عسل شان عبارت از عسلی است که داخل سلول های شان ذخیره شده باشد . قبل از اختراع اکستراکتور ، […]
دی ۲۳, ۱۳۹۶
واردات و صادرات عسل

اندازه گیری قندهای عسل

اندازه گیری قندهای عسل برای تعیین میزان قندهای عسل از روش فهلینگ استفاده می شود . در این روش ابتدا قندهای احیاکننده سپس مقدار کل قند […]
دی ۲۱, ۱۳۹۶

مخلوط کردن انواع عسل

مخلوط کردن انواع عسل در اکثر کارخانه های بسته بندی عسل ، به منظور دستیابی به استانداردهای معین عسل ، لازم است بعضی از انواع آنها […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

قیمت و زمان مناسب فروش عسل

قیمت و زمان مناسب فروش عسل بدیهی است عسل متناسب با هزینه ها ، شرایط اقتصادی و تورم نسبی قیمت ها در بازار تعیین می شود […]