دی ۲۱, ۱۳۹۶

مخلوط کردن انواع عسل

مخلوط کردن انواع عسل در اکثر کارخانه های بسته بندی عسل ، به منظور دستیابی به استانداردهای معین عسل ، لازم است بعضی از انواع آنها […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

قیمت و زمان مناسب فروش عسل

قیمت و زمان مناسب فروش عسل بدیهی است عسل متناسب با هزینه ها ، شرایط اقتصادی و تورم نسبی قیمت ها در بازار تعیین می شود […]
دی ۱۹, ۱۳۹۶
فروش عسل

فروش عسل

فروش عسل مهم ترین مسئله ای که امروزه اکثر زنبوداران کشورمان با آن مواجه هستند فروش عسل تولیدی آنهاست که به علت نبودن مراکز مخصوص جهت […]
دی ۱۸, ۱۳۹۶
ظروف نگهداری عسل

ظروف نگهداری عسل

ظروف نگهداری عسل عسل دارای خاصیت اسیدی بوده و بسته بندی آن در ظروف فلزی بسیار خطرناک است ؛ زیرا اسید موجود در عسل موجب خوردگی […]