دی ۱۹, ۱۳۹۶
فروش عسل

فروش عسل

فروش عسل مهم ترین مسئله ای که امروزه اکثر زنبوداران کشورمان با آن مواجه هستند فروش عسل تولیدی آنهاست که به علت نبودن مراکز مخصوص جهت […]
دی ۱۸, ۱۳۹۶
ظروف نگهداری عسل

ظروف نگهداری عسل

ظروف نگهداری عسل عسل دارای خاصیت اسیدی بوده و بسته بندی آن در ظروف فلزی بسیار خطرناک است ؛ زیرا اسید موجود در عسل موجب خوردگی […]
دی ۱۷, ۱۳۹۶
نگهداری عسل

نگهداری عسل

نگهداری عسل انبار یا هر جایی که عسل در آن نگهداری می شود باید پاکیزه و به راحتی قابل تمیز شدن باشد ، و در دسترس […]
دی ۱۶, ۱۳۹۶
حرارت دادن عسل

حرارت دادن و بسته بندی نهایی

حرارت دادن و بسته بندی نهایی بعد از تصفیه ، عسل را حرارت داده و بسته بندی می نمایند . برای این کار از دیگ دوجداره […]