شهریور ۱۹, ۱۳۹۶
رنگ عسل

تشخیص عسل تقلبی

تشخیص عسل تقلبی برای شناسایی عسل های تقلبی ابتدا باید روش های ارزیابی عسل را که مشتمل بر روش های آزمایشگاهی پیچیده ، روش های آزمایشگاهی […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۶
کیفیت عسل

هفت قانون طلایی کیفیت عسل

هفت قانون طلایی کیفیت عسل عوامل تعیین کننده کیفیت عسل که به هفت قانون طلایی معروف هستند در زیر شرح داده می شوند : ۱ – […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶
شناسایی عسل

شناسایی میکروسکوپی عسل

شناسایی میکروسکوپی عسل اغلب زنبورداران با عسل هایی مواجه می شوند که از منشاء آن ها بی اطلاع هستند و به دلایل زیادی تمایل دارند که […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
عسل مرغوب

توصیه هایی برای خرید عسل مرغوب

توصیه هایی برای خرید عسل مرغوب روش های مرسوم در فرهنگ عوام برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی پشتوانه علمی نداشته و روش های صحیح و […]