دی ۶, ۱۳۹۶
برداشت عسل از کندو

روش برداشت عسل از کندو

روش برداشت عسل از کندو بهترین زمان برداشت عسل از کندو صبح زود است که فعالیت روزانه زنبورها هنوز شروع نشده است . برای برداشت قاب […]
دی ۳, ۱۳۹۶
زمان برداشت عسل

زمان برداشت عسل

زمان برداشت عسل معمولا عسل را در آخر تابستان برداشت می کنند . البته این زمان در نقاط مختلف ایران متفاوت است باید توجه داشت که […]
دی ۲, ۱۳۹۶
آغاز جریان شهد

آغاز جریان شهد در طبیعت

آغاز جریان شهد در طبیعت زمانی که جریان اصلی شهد شروع می شود زنبور برای ذخیره سازی عسل به فضای بیشتری نیاز دارد و باید به […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۶
تغذیه زنبور عسل

تغذیه مصنوعی زنبور عسل

تغذیه مصنوعی زنبور عسل به طور کلی تغذیه مصنوعی زنبور عسل به دو علت انجام می گیرد : الف :  تحریک تخم ریزی ملکه و جبران […]