آذر ۱۴, ۱۳۹۶
معده زنبور عسل

معده زنبور عسل

معده زنبور عسل این حشره با تمام کوچکی اش دو معده دارد ، شهد گل های مکیده شده وارد معده اول می شود که به وسیله […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۶
عسل جوان

بنیان و طبیعت عسل

بنیان و طبیعت عسل عسل بیشتر در شمار فرآورده های کشاورزی مانند ذرت ، سیب زمینی و … شناخته شده است و بیشتر اوقات بهره برداری […]
آذر ۱۱, ۱۳۹۶
قند موجود در عسل

مقایسه قند ( شکر ) با عسل

مقایسه قند ( شکر ) با عسل چرا عسل ؟ چندین دلیل وجود دارد که توجیه کندکه چرا بهتر است عسل به عنوان شیرین کننده انتخاب […]
آذر ۸, ۱۳۹۶
عسل جوان

ترویج گرده افشانی

ترویج گرده افشانی کشاورزان باید به زنبور عسل ، به عنوان یک نهاده در کنار نهاده های دیگر چون کود ، بذر ، سم و … […]