آذر ۱۹, ۱۳۹۶
وزن عسل

وزن مخصوص عسل

وزن مخصوص عسل وزن مخصوص عسل در ۲۰ درجه سانتی گراد با توجه به میزان آب موجود در آن متفاوت است . عسل با ۱۴ درصد […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۶
آنزیم های عسل

آنزیم های عسل

آنزیم های عسل آنزیم ها مواد پیچیده ای هستند که در سلول های زنده تشکیل شده و در فعل و انفعالات حیاتی موجود نقش مهمی را […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۶
معده زنبور عسل

معده زنبور عسل

معده زنبور عسل این حشره با تمام کوچکی اش دو معده دارد ، شهد گل های مکیده شده وارد معده اول می شود که به وسیله […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۶
عسل جوان

بنیان و طبیعت عسل

بنیان و طبیعت عسل عسل بیشتر در شمار فرآورده های کشاورزی مانند ذرت ، سیب زمینی و … شناخته شده است و بیشتر اوقات بهره برداری […]