آذر ۷, ۱۳۹۶

اهمیت زنبورعسل در گرده افشانی

اهمیت زنبورعسل در گرده افشانی زنبور عسل تنها حشره ای نیست که در گرده افشانی گیاهان فعالیت می کند ، اما مهم ترین آنهاست . آنها […]
آذر ۵, ۱۳۹۶
ارزش اقتصادی زنبورعسل

ارزش اقتصادی زنبور عسل

ارزش اقتصادی زنبور عسل آلبرت چی کاکس می نویسد : ” که هیچ جاندار دیگری به اندازه زنبور عسل به طرق مختلف به انسان خدمت نمی […]
آذر ۴, ۱۳۹۶
تاریخچه زنبورداری

مروری بر تاریخچه و وضع زنبورداری در ایران

مروری بر تاریخچه و وضع زنبورداری در ایران زنبورداری در ایران سابقه دیرینه داشته و یکی از حرفه های اصیل و قدیمی ایرانی ها است . […]
آذر ۱, ۱۳۹۶
مغز زنبور عسل

مغز زنبور ها برتر از ابر رایانه ها

مغز زنبور ها برتر از ابر رایانه ها تحقیقات نشان می دهد زنبورهای عسل می توانند مسائل پیچیده ریاضی را به سرعت حل کنند در حالی […]