آبان ۲۷, ۱۳۹۶

طرز خانه سازی ( موم بافی ) زنبورعسل

طرز خانه سازی ( موم بافی ) زنبورعسل خداوند در وحی خود با یک الهام سری طرز خانه سازی را که از ظریف ترین کارهای این […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۶
عسل و زنبور عسل

عسل و زنبور عسل

عسل و زنبور عسل عسل یک محصول غذایی مفید و یک اکسیر پرارزش است که از قرن ها پیش به عنوان عالی ترین و مقوی ترین […]
آبان ۲۳, ۱۳۹۶
عسل جوان

ساده ترین روش ارزشیابی عسل

ساده ترین روش ارزشیابی عسل ابتدا پس از تحویل نمونه عسل ، مشخصات آن را به صورت زیر ثبت می کنند . ۱ – نام نمونه […]
آبان ۲۲, ۱۳۹۶
عسل جوان

کمک های اولیه برای زنبور گزیدگی

کمک های اولیه برای زنبور گزیدگی وقتی فردی توسط یک یا چندین زنبور گزیده شود اولین اقدام خارج کردن نیش یا نیش ها با سرعت ممکن […]