آبان ۱۷, ۱۳۹۶

حقایقی که باید بدانید

حقایقی که باید بدانید مکانیزم اثر زهر زنبور روی بدن انسان اثر ضد روماتیسمی زهر زنبور مدت طولانی است که شناخته شده است . تحقیقات نشان […]
آبان ۱۶, ۱۳۹۶
عسل درمانی

موارد استفاده از زنبوردرمانی بخش سوم

موارد استفاده از زنبوردرمانی بخش سوم سرطان در یک مورد بیماری از تومور سرطانی بدخیم رنج می برد و او در هر نوبت ۲۵ نیش در […]
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
زنبورعسل

موارد استفاده از زنبور درمانی بخش دوم

موارد استفاده از زنبور درمانی بخش دوم فشار خون بالا چندین گزارش درمانی حاکی از آن است که تجویز زهر زنبور می تواند فشار خون را […]
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
زنبورستان

موارد استفاده از زنبور درمانی

موارد استفاده از زنبور درمانی مالاریا هریستا در سال ۱۹۷۹ گزارش نمود در طول سال های ۴۵-۱۹۴۰ کارگرهایی که برای کار در جنگل نزدیک رودخانه دانوب […]