آبان ۱۵, ۱۳۹۶
زنبورعسل

موارد استفاده از زنبور درمانی بخش دوم

موارد استفاده از زنبور درمانی بخش دوم فشار خون بالا چندین گزارش درمانی حاکی از آن است که تجویز زهر زنبور می تواند فشار خون را […]
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
زنبورستان

موارد استفاده از زنبور درمانی

موارد استفاده از زنبور درمانی مالاریا هریستا در سال ۱۹۷۹ گزارش نمود در طول سال های ۴۵-۱۹۴۰ کارگرهایی که برای کار در جنگل نزدیک رودخانه دانوب […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۶
عسل جوان

طب سوزنی با نیش زنبور

طب سوزنی با نیش زنبور درمان به شیوه طب سوزنی چینی های باستان بر اساس قرن ها تجربیات و مشاهدات گردآوری شده آنهاست . این نوع […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
زهر زنبور عسل

درمان با نیش زنبور

درمان با نیش زنبور استفاده از زهر زنبور نسبت به زمان گذشته تغییرات اساسی پیدا نموده است . در گروه درمان های سنتی نیش درمانی دارای […]