آبان ۹, ۱۳۹۶
زنبوردرمانی

زهر زنبور به عنوان دارو

زهر زنبور به عنوان دارو بیشتر مردم زنبورها را با احساس درد ناخوشایند نیش آنها ارتباط می دهند . آنها همچنین زنبورها را با عسل ، […]
آبان ۸, ۱۳۹۶

لوازم مورد نیاز برای زنبور درمانی

لوازم مورد نیاز برای زنبور درمانی لوازم مورد نیاز برای زنبور درمانی به آسانی قابل دسترسی است . در ابتدا ضروریست برای درمان ، زنبورهای زنده […]
آبان ۷, ۱۳۹۶
عسل جوان

جمع آوری زهر زنبور بخش دوم

جمع آوری زهر زنبور بخش دوم اولین روش جمع آوری زنبور در مقیاس زیاد مارکوویک ومولنار از چک اسلواکی در سال ۱۹۵۴ اجرا شد . آنها […]
آبان ۶, ۱۳۹۶
زهر زنبور عسل

دستگاه نیش و خصوصیات فیزیکی زهر

دستگاه نیش و خصوصیات فیزیکی زهر دستگاه نیش زنبور عسل شامل غده ، مجرا ، کیسه و نیش است که این اجزاء باعث تولید ، محافظت […]