آبان ۱۵, ۱۳۹۶
زنبورعسل

موارد استفاده از زنبور درمانی بخش دوم

موارد استفاده از زنبور درمانی بخش دوم فشار خون بالا چندین گزارش درمانی حاکی از آن است که تجویز زهر زنبور می تواند فشار خون را […]
آبان ۱۶, ۱۳۹۶
عسل درمانی

موارد استفاده از زنبوردرمانی بخش سوم

موارد استفاده از زنبوردرمانی بخش سوم سرطان در یک مورد بیماری از تومور سرطانی بدخیم رنج می برد و او در هر نوبت ۲۵ نیش در […]
آبان ۱۷, ۱۳۹۶

حقایقی که باید بدانید

حقایقی که باید بدانید مکانیزم اثر زهر زنبور روی بدن انسان اثر ضد روماتیسمی زهر زنبور مدت طولانی است که شناخته شده است . تحقیقات نشان […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
عسل جوان

کمک های اولیه برای نیش های تصادفی

کمک های اولیه برای نیش های تصادفی اثر نیش زنبور عسل بر بدن انسان زهر زنبور اثرات مختلفی روی بدن انسان دارد . که به زهر […]