آبان ۲۱, ۱۳۹۶
فروش عمده عسل جوان

نیش های خطرناک به سر

نیش های خطرناک به سر زنبوردارها اغلب در ناحیه سر نیش هایی را دریافت می کنند که عموما خطرناک نیستند . با این وجود نیش خوردن […]
آبان ۲۲, ۱۳۹۶
عسل جوان

کمک های اولیه برای زنبور گزیدگی

کمک های اولیه برای زنبور گزیدگی وقتی فردی توسط یک یا چندین زنبور گزیده شود اولین اقدام خارج کردن نیش یا نیش ها با سرعت ممکن […]
آبان ۲۳, ۱۳۹۶
عسل جوان

ساده ترین روش ارزشیابی عسل

ساده ترین روش ارزشیابی عسل ابتدا پس از تحویل نمونه عسل ، مشخصات آن را به صورت زیر ثبت می کنند . ۱ – نام نمونه […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۶
عسل و زنبور عسل

عسل و زنبور عسل

عسل و زنبور عسل عسل یک محصول غذایی مفید و یک اکسیر پرارزش است که از قرن ها پیش به عنوان عالی ترین و مقوی ترین […]