مهر ۲۳, ۱۳۹۶

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش دوم

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش دوم مورچه ها مورچه ها رژیم غذایی همه چیز خواری دارند و از دانه گیاهان ، حشرات دیگر […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۶
فروش عسل

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل کلنی زنبور عسل مورد حمله تعداد زیادی از حشرات ، کنه ها ، پستانداران ، پرندگان ، باکتری ها […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۶
عسل جوان

روش های تامین گرده و پروتئین بخش دوم

روش های تامین گرده و پروتئین بخش دوم در تغذیه پروتئینی کلنی های زنبور عسل و کلنی های پرورش ملکه از دو نوع فرمول مکمل گرده […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۶
فروش عمده عسل

روش های تامین گرده و پروتئین بخش اول

روش های تامین گرده و پروتئین بخش اول گرده گل از نیاز های اساسی کلنی های زنبور عسل برای تامین پروتئین ، ویتامین ها ، چربی […]