مهر ۳۰, ۱۳۹۶
عسل جوان

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش چهارم

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش چهارم پستانداران پستانداران گاهی آفت جدی برای کلنی های زنبورعسل می باشند .خسارت خرس ها ، موش خانگی  […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۶
پرنده زنبورخوار

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش سوم

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش سوم  پرندگان پرندگان از زمان های دور ، شکارچی و آفت زنبورعسل بوده اند . ارسطو چرخ ریسک […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۶

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش دوم

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش دوم مورچه ها مورچه ها رژیم غذایی همه چیز خواری دارند و از دانه گیاهان ، حشرات دیگر […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۶
فروش عسل

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل کلنی زنبور عسل مورد حمله تعداد زیادی از حشرات ، کنه ها ، پستانداران ، پرندگان ، باکتری ها […]