آبان ۲۷, ۱۳۹۶

طرز خانه سازی ( موم بافی ) زنبورعسل

طرز خانه سازی ( موم بافی ) زنبورعسل خداوند در وحی خود با یک الهام سری طرز خانه سازی را که از ظریف ترین کارهای این […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۶
نظم زندگی زنبورعسل

نظم و قانون در زندگی زنبورعسل

نظم و قانون در زندگی زنبورعسل با گسترش علم حشره شناسی و مطالعات وسیع دانشمندان پرحوصله ، مسائل عجیب و تازه ای از زندگی این حشره […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶

مقایسه کامپیوتر با مغز زنبور عسل

مقایسه کامپیوتر با مغز زنبور عسل می دانیم و می دانید که امروز کامپیوتر های ساخته دست بشر در پیشرفت علوم در جهان نقش بزرگی دارند […]
آذر ۱, ۱۳۹۶
مغز زنبور عسل

مغز زنبور ها برتر از ابر رایانه ها

مغز زنبور ها برتر از ابر رایانه ها تحقیقات نشان می دهد زنبورهای عسل می توانند مسائل پیچیده ریاضی را به سرعت حل کنند در حالی […]