آذر ۴, ۱۳۹۶
تاریخچه زنبورداری

مروری بر تاریخچه و وضع زنبورداری در ایران

مروری بر تاریخچه و وضع زنبورداری در ایران زنبورداری در ایران سابقه دیرینه داشته و یکی از حرفه های اصیل و قدیمی ایرانی ها است . […]
آذر ۵, ۱۳۹۶
ارزش اقتصادی زنبورعسل

ارزش اقتصادی زنبور عسل

ارزش اقتصادی زنبور عسل آلبرت چی کاکس می نویسد : ” که هیچ جاندار دیگری به اندازه زنبور عسل به طرق مختلف به انسان خدمت نمی […]
آذر ۷, ۱۳۹۶

اهمیت زنبورعسل در گرده افشانی

اهمیت زنبورعسل در گرده افشانی زنبور عسل تنها حشره ای نیست که در گرده افشانی گیاهان فعالیت می کند ، اما مهم ترین آنهاست . آنها […]
آذر ۸, ۱۳۹۶
عسل جوان

ترویج گرده افشانی

ترویج گرده افشانی کشاورزان باید به زنبور عسل ، به عنوان یک نهاده در کنار نهاده های دیگر چون کود ، بذر ، سم و … […]