آذر ۱۹, ۱۳۹۶
وزن عسل

وزن مخصوص عسل

وزن مخصوص عسل وزن مخصوص عسل در ۲۰ درجه سانتی گراد با توجه به میزان آب موجود در آن متفاوت است . عسل با ۱۴ درصد […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۶
نامگذاری عسل

نامگذاری عسل

نامگذاری عسل تساندر می گوید : طبیعت در عسل گران بهاترین هدیه ها را برای ما گردآوری نموده است . این سرمایه بزرگ برای وجود انسان […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۶
انواع عسل

انواع عسل

انواع عسل عسل را به روش های مختلف تقسیم بندی و نام گذاری کرده اند . سه نوع عسل که استثنایی هستند تعریف می شوند . […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۶
عسل مصنوعی

عسل مصنوعی

عسل مصنوعی به مواد و ترکیباتی شبیه عسل اطلاق می شود که بدون دخالت زنبور ساخته می شود و معمولا از قند نیشکر و میوه های […]