مهر ۶, ۱۳۹۶

تاریخچه پرورش ملکه در ایران

تاریخچه پرورش ملکه در ایران تکنیک پرورش ملکه تا قبل از انقلاب اسلامی و حتی تا پیش از دهه ۱۳۶۰ در میان زنبورداران ایران رایج نبوده […]
مهر ۵, ۱۳۹۶
پرورش زنبور عسل

تاریخچه پرورش ملکه در جهان

تاریخچه پرورش ملکه در جهان درباره ملکه زنبورعسل و نقش آن در کندو ، مطالب علمی بسیاری در کتاب ها و مقاله های علمی وجود دارد […]
مهر ۴, ۱۳۹۶

اهمیت پرورش ملکه

اهمیت پرورش ملکه با توجه به اینکه طی سال های پس از انقلاب اسلامی ، صنعت زنبور داری ، از رشد کمی مطلوب برخوردار بوده و […]
مهر ۳, ۱۳۹۶
کشت زعفران

کم توقع با قابلیت تولید در خاک نسبتا حاصلخیز

کم توقع با قابلیت تولید در خاک نسبتا حاصلخیز اساسا گیاه زراعی زعفران کم توقع است : ۱ – مجموع کل ماده ی خشک گیاه زعفران […]