مهر ۱۰, ۱۳۹۶
تولید ملکه

زمان و شرایط مناسب برای تولید ملکه

زمان و شرایط مناسب برای تولید ملکه تولید ملکه در کندو ، به طور طبیعی زمانی آغاز می شود که شرایط طبیعی محیط پرورش ملکه مناسب […]
مهر ۶, ۱۳۹۶

تاریخچه پرورش ملکه در ایران

تاریخچه پرورش ملکه در ایران تکنیک پرورش ملکه تا قبل از انقلاب اسلامی و حتی تا پیش از دهه ۱۳۶۰ در میان زنبورداران ایران رایج نبوده […]
مهر ۵, ۱۳۹۶
پرورش زنبور عسل

تاریخچه پرورش ملکه در جهان

تاریخچه پرورش ملکه در جهان درباره ملکه زنبورعسل و نقش آن در کندو ، مطالب علمی بسیاری در کتاب ها و مقاله های علمی وجود دارد […]
مهر ۴, ۱۳۹۶

اهمیت پرورش ملکه

اهمیت پرورش ملکه با توجه به اینکه طی سال های پس از انقلاب اسلامی ، صنعت زنبور داری ، از رشد کمی مطلوب برخوردار بوده و […]