شهریور ۲۳, ۱۳۹۶
عسل درمانی

توصیه هایی برای خرید عسل مرغوب ادامه

توصیه هایی برای خرید عسل مرغوب ادامه ۴ – مخمر های عسل در دمای کمتر از ۱۱ درجه سانتی گراد رشد نمی کند یعنی نگهداری عسل […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
عسل مرغوب

توصیه هایی برای خرید عسل مرغوب

توصیه هایی برای خرید عسل مرغوب روش های مرسوم در فرهنگ عوام برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی پشتوانه علمی نداشته و روش های صحیح و […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶
شناسایی عسل

شناسایی میکروسکوپی عسل

شناسایی میکروسکوپی عسل اغلب زنبورداران با عسل هایی مواجه می شوند که از منشاء آن ها بی اطلاع هستند و به دلایل زیادی تمایل دارند که […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۶
کیفیت عسل

هفت قانون طلایی کیفیت عسل

هفت قانون طلایی کیفیت عسل عوامل تعیین کننده کیفیت عسل که به هفت قانون طلایی معروف هستند در زیر شرح داده می شوند : ۱ – […]