دی ۱۴, ۱۳۹۶
جلوگیری از تخمیر عسل

مخمر های عسل

مخمر های عسل مخمرهای موجود در عسل از نوع اسموفیلیک هستند و قادرند در محیط عسل رشد نمایند . اغلب مخمر های عسل متعلق به گونه […]
دی ۱۶, ۱۳۹۶
حرارت دادن عسل

حرارت دادن و بسته بندی نهایی

حرارت دادن و بسته بندی نهایی بعد از تصفیه ، عسل را حرارت داده و بسته بندی می نمایند . برای این کار از دیگ دوجداره […]
دی ۱۷, ۱۳۹۶
نگهداری عسل

نگهداری عسل

نگهداری عسل انبار یا هر جایی که عسل در آن نگهداری می شود باید پاکیزه و به راحتی قابل تمیز شدن باشد ، و در دسترس […]
دی ۱۸, ۱۳۹۶
ظروف نگهداری عسل

ظروف نگهداری عسل

ظروف نگهداری عسل عسل دارای خاصیت اسیدی بوده و بسته بندی آن در ظروف فلزی بسیار خطرناک است ؛ زیرا اسید موجود در عسل موجب خوردگی […]