دی ۱۹, ۱۳۹۶
فروش عسل

فروش عسل

فروش عسل مهم ترین مسئله ای که امروزه اکثر زنبوداران کشورمان با آن مواجه هستند فروش عسل تولیدی آنهاست که به علت نبودن مراکز مخصوص جهت […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

قیمت و زمان مناسب فروش عسل

قیمت و زمان مناسب فروش عسل بدیهی است عسل متناسب با هزینه ها ، شرایط اقتصادی و تورم نسبی قیمت ها در بازار تعیین می شود […]
دی ۲۱, ۱۳۹۶

مخلوط کردن انواع عسل

مخلوط کردن انواع عسل در اکثر کارخانه های بسته بندی عسل ، به منظور دستیابی به استانداردهای معین عسل ، لازم است بعضی از انواع آنها […]
دی ۲۳, ۱۳۹۶
واردات و صادرات عسل

اندازه گیری قندهای عسل

اندازه گیری قندهای عسل برای تعیین میزان قندهای عسل از روش فهلینگ استفاده می شود . در این روش ابتدا قندهای احیاکننده سپس مقدار کل قند […]