مرداد ۲۵, ۱۳۹۶
ترکیبات عسل

ترکیبات عسل بخش سوم

ترکیبات عسل بخش سوم پروتئین ها علاوه بر  پروتئین های آنزیمی مقدار اندکی پروتئین در عسل وجود دارد ، که مانند  سایر ترکیبات در انواع عسل […]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۶
ترکیبات عسل

ترکیبات عسل بخش دوم

ترکیبات عسل بخش دوم اسید ها اسید های عسل به دلیل شیرینی زیاد آن به خوبی در دهان احساس نمی شوند . با این حال اسید […]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶
ترکیبات عسل

ترکیبات عسل بخش اول

ترکیبات عسل بخش اول ترکیبات عسل ها به نوع گل هایی که از آنها شهد جمع آوری می شود بستگی دارد و ترکیبات متوسط یک عسل […]
مرداد ۱۸, ۱۳۹۶
انواع عسل

انواع عسل

انواع عسل آیا عسل فقط محلول قندی تغلیظ شده فوق اشباع است ؟ در جواب سوال فوق باید گفت خیر . زیرا عسل علاوه بر گلوکز […]