آبان ۲۳, ۱۳۹۶
عسل جوان

ساده ترین روش ارزشیابی عسل

ساده ترین روش ارزشیابی عسل ابتدا پس از تحویل نمونه عسل ، مشخصات آن را به صورت زیر ثبت می کنند . ۱ – نام نمونه […]
شهریور ۱۹, ۱۳۹۶
رنگ عسل

تشخیص عسل تقلبی

تشخیص عسل تقلبی برای شناسایی عسل های تقلبی ابتدا باید روش های ارزیابی عسل را که مشتمل بر روش های آزمایشگاهی پیچیده ، روش های آزمایشگاهی […]
.