دی ۱۰, ۱۳۹۶
استخراج عسل

اتاق استخراج عسل

اتاق استخراج عسل پس از برداشت عسل از زنبورستان باید شان های عسل را به اتاق استخراج عسل که بدین منظور در نظر گرفته شده است […]