آذر ۱۹, ۱۳۹۶
وزن عسل

وزن مخصوص عسل

وزن مخصوص عسل وزن مخصوص عسل در ۲۰ درجه سانتی گراد با توجه به میزان آب موجود در آن متفاوت است . عسل با ۱۴ درصد […]