دی ۱۱, ۱۳۹۶
انواع اکستراکتورها

ظرفیت و انواع اکستراکتور

ظرفیت و انواع اکستراکتور ظرفیت اکستراکتورها از دو قاب شروع و به ۷۲ قاب می رسد . برای زنبورداران مبتدی که تعداد ۱۵ تا ۲۰ کلنی […]