دی ۱۶, ۱۳۹۶
حرارت دادن عسل

حرارت دادن و بسته بندی نهایی

حرارت دادن و بسته بندی نهایی بعد از تصفیه ، عسل را حرارت داده و بسته بندی می نمایند . برای این کار از دیگ دوجداره […]