تیر ۱۳, ۱۳۹۶
زنبور عسل

تاریخچه زنبور عسل در جهان

تاریخچه زنبور عسل در جهان تاریخچه زنبور عسل در جهان کاوشهای علمی در سنگواره ها، نشان از سابقه زیست ۱۵۰ میلیون ساله زنبور عسل در کره […]