مرداد ۱, ۱۳۹۶
پرورش زنبورعسل

پرورش زنبور عسل قسمت دوم

پرورش زنبور عسل قسمت دوم تخمگذاری: کمی بعد از اینکه ملکه جفتگیری کرد، توجه کارگران نسبت به ملکه بیشتر می‌ شود. درهر جا که ملکه قرار […]