تیر ۲۸, ۱۳۹۶
پرورش زنبور عسل

پرورش زنبور عسل قسمت اول

پرورش زنبور عسل قسمت اول: زنبورهای یک کندو شامل یک ملکه ، چند صد زنبور نر و چندین هزار زنبور کارگر می‌باشد. در تابستان و بهار […]
.