دی ۳, ۱۳۹۶
زمان برداشت عسل

زمان برداشت عسل

زمان برداشت عسل معمولا عسل را در آخر تابستان برداشت می کنند . البته این زمان در نقاط مختلف ایران متفاوت است باید توجه داشت که […]