شهریور ۳۰, ۱۳۹۶
زعفران

مقاومت به کم آبی

مقاومت به کم آبی محدودیت منابع آب شیرین جهت تولید محصولات زراعی و باغی و تکیه اقتصاد ملی بر ارزآوری ، سرمایه گذاران ، حاضر نیستند […]
تیر ۲۷, ۱۳۹۶
زعفران

درباره ی زعفران بیشتر بدانیم

درباره ی زعفران بیشتر بدانیم مقدار مجاز مصرف: ۱۰ تا ۱۵ عدد از رشته های زعفران که حدود یک دهم گرم وزن دارد برای یک نوبت […]
.