دی ۱۹, ۱۳۹۶
فروش عسل

فروش عسل

فروش عسل مهم ترین مسئله ای که امروزه اکثر زنبوداران کشورمان با آن مواجه هستند فروش عسل تولیدی آنهاست که به علت نبودن مراکز مخصوص جهت […]
دی ۱۰, ۱۳۹۶
استخراج عسل

اتاق استخراج عسل

اتاق استخراج عسل پس از برداشت عسل از زنبورستان باید شان های عسل را به اتاق استخراج عسل که بدین منظور در نظر گرفته شده است […]