آبان ۹, ۱۳۹۵

عسل کندو چگونه به جنگ بیماری ها می رود؟

گفتنی است ، عسل به عنوان دارو هیچ اثر سوء، عارضه یا بیماری را به دنبال ندارد ؛ مگر آن که فقط حساسیت های محدودی را […]
.