آذر ۲۳, ۱۳۹۶
عسل رادیواکتیو

عسل رادیواکتیو

عسل رادیواکتیو در برخی از انواع عسل ،مقدار خیلی ناچیزی رادیوم وجود دارد و این عمل با پوشاندن شیشه های عسل با فیلم های حساس عکاسی […]