اسفند ۲۸, ۱۳۹۶
عسل و کلیه

عسل و کلیه

عسل و کلیه حضرت محمد فرمودند : « هر کس می خواهد شفا پیدا کند باید صبح ناشتا عسل را با آب باران مخلوط کرده و […]