فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
عسل و چشم

عسل و چشم

عسل و چشم ابوعلی سینا می گوید :« عسل دید چشم را زیاد می کند .» در مصر قدیم عسل به عنوان یکی از بهترین داروهای […]