مهر ۱۵, ۱۳۹۶
عسل

به وجود آمدن ملکه در شرایط طبیعی کلنی

به وجود آمدن ملکه در شرایط طبیعی کلنی کلنی های زنبور عسل در شرایط طبیعی زیستی خود در موقعیت های خاص اقدام به تولید ملکه می […]
.