تیر ۴, ۱۳۹۶
عسل آویشن

درباره ی عسل آویشن

درباره ی عسل آویشن درباره ی عسل آویشن عسل تک گیاه چیست اگر پوشش گیاهی یک مزرعه یا دشت غالبا از یک نوع گیاه باشد، زنبورعسل […]
تیر ۷, ۱۳۹۶
خواص درمانی عسل کنار

خواص درمانی عسل کنار(سدر)

خواص درمانی عسل کنار(سدر) منطقه رویش گیاه کنار: دشت های جنوب کشور از دزفول تا بوشهر زمان برداشت عسل: از اواخر تابستان تا اواسط پاییز خواص […]
تیر ۸, ۱۳۹۶
عسل چهل گیاه

درباره ی عسل طبیعی چهل گیاه

درباره ی عسل طبیعی چهل گیاه درباره ی عسل طبیعی چهل گیاه عسل چهل گیاه چیست؟                                                                                       اگر در یک منطقه که کلنی زنبورعسل مستقر شده، پوشش […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۶
عسل مرکبات

خواص درمانی عسل مرکبات

خواص درمانی عسل مرکبات خواص درمانی عسل مرکبات عسل مرکبات محصولی است که از تلاش و فعالیت زنبور عسل بر روی شهد شکوفه های درخت نارنج […]